Kontakter Mala skola

pyssel

Pyssel

Skolledning

Susanne Sandqvist

Telefon: 0451-26 78 01

Skicka meddelande till

Elevhälsa

Mala skola har också ett elevhälsoteam, där skola och elevhälsovård samverkar. Elevhälsoteamet leds av rektor och består dessutom av specialpedagog, kurator och skolsköterska. Minst en gång per månad deltar också logoped och skolpsykolog.

Kurator

Maria Svensson

Telefon: 0451-26 78 12

Skicka meddelande till

Skolsköterska

Bitte Rytkölä

Telefon: 0451-26 77 85

Skicka meddelande till

Specialpedagog

Christofer Svensson

Telefon: 0451-26 78 99

Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades