Ljungdala fritidshem

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ljungdala fritidshem

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Ljungdalaskolan

Trebackalånggatan 174

281 41 Hässleholm

Våra avdelningar

Ljungen: 0451-26 87 79

Ängen: 0451-26 87 55


 

 

Rektor

Joakim Ask

Telefon: 0451-26 85 09

Biträdande rektor

Robert Liljeström

Telefon: 0451-26 70 40

Skicka meddelande till

Ljungdala fritidshem

Logga in på

Logga in på Schoolsoft

Fritidshemmet ska tillsammans med skolan skapa förutsättningar för eleverna att utvecklas i både kunskaper och socialt samspel.

Om fritidshemmet

Ljungdalaskolan har ett fritidshem med två åldersblandade avdelningar.

 • Ljungen
 • Ängen

Avdelningarna samarbetar i arbetet med öppningar, stängningar och andra fritidsövergripande aktiviteter.

 

Så här arbetar vi

En av Ljungdalaskolans absoluta styrkor är att elever och personal kommer från en mängd olika länder och kulturer. Detta gör att fritidshemmet precis som den övriga skolan arbetar mycket med språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar också mycket med etik, moral och normer & värden.

 

Vår målsättning är att:

 • ge eleverna självförtroende och högre självkänsla genom att ge beröm och uppmuntran
 • verka för en bra miljö där eleverna blir accepterade och känner sig trygga i gruppen
 • lära eleverna att ta hänsyn till varandra och få dem att känna empati, d.v.s. utveckla en förmåga att sätta sig in i andra människors situation
 • skapa ökad förståelse för olika kulturer
 • lära eleverna att vara öppna mot varandra och själva försöka lösa konflikter med hjälp av vår vägledning
 • låta eleverna ta eget ansvar efter mognadsnivå
 • lära eleverna förstå och följa regler som fritidshem och skola gör upp tillsammans
 • ge eleverna naturupplevelser genom att vara ute mycket
 • hjälpa eleverna att utvecklas motoriskt genom olika lekar och övningar
 • ge eleverna kunskap om olika material, t.ex. gips, lera, färger och textil, samt hur det kan användas.

 

Mycket av fritids verksamhet går ut på det fria skapandet. Det är en viktig del i individens utveckling. De bygger med klossar, lego, målar, ritar, syr m.m. Vi har ett utbud av aktiviteter där eleverna i stor utsträckning själva kan välja.

Sidan uppdaterades 2020-07-28