Ljungdalaskolan F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ljungdalaskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Trebackalånggatan 174

281 41 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 

 

Rektor

Joakim Ask

telefon: 0451-26 85 09


Biträdande rektor

Anncie Bagge Carlsson

Telefon: 0451-26 85 10


Skicka meddelande till

Ljungdalaskolan F-6

Logga in på

Login på Schoolsoft

Välkommen till Ljungdalaskolan!

En skola som välkomnar mångfald och som arbetar aktivt för att alla elever ska få en förståelse för alla män­niskors lika värde. På Ljungdalaskolan ska alla få bli sitt bästa!

Foto: Helene Johansson

Om skolan

Ljungdalaskolan ingår i rektorsområde 6 tillsammans med Stoby skola. Ljungdalaskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-6, och fritidshem.


På skolan finns ett välutrustat bibliotek där alla elever i årskurs 1-6 får möjlighet att låna både skönlitteratur och faktaböcker varje vecka.


Utemiljön

Vår skolgård har stora fria ytor som erbjuder en stor variation av lekmöjligheter. Här finns bland annat lekplatser med gungor och klätterställningar, fotbollsplan och basketplan. Strax intill skolan finns pulkabacke.


Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagoger från både Ljungdalaskolan och Stoby skola, skolsköterska, kurator och skolpsykolog från Centrala barn- och elevstödsenheten. Tillsammans med övrig personal verkar Elevhälsoteamet för att uppmärksamma och se till att våra elever får det stöd de behöver. Skolan ska vara en tryggplats att vara på där det förebyggande och främjande arbetet är centralt!


Information och dokumentation

All information samt pedagogiska planeringar läggs på Schoolsoft för elever och vårdnadshavare. I SchoolSoft gör du bland annat sjuk- och friskanmälan, ledighetsansökan och lägger in om schema på fritids. Men du hittar också nyheter från skolan och från Hässleholms kommun, inplanerade aktiviteter och filer och länkar. Även uppgifter som man har i läxa kan läggas på Schoolsoft. Skriftlig individuell utvecklingsplan upprättas 1 gång per läsår. Utvecklingssamtal sker en gång per termin.

Ett gott samarbete med föräldrar till elever på Ljungdalaskolan är av största vikt för att kunna arbeta med hela individens utveckling.

Sidan uppdaterades 2020-07-28