Ljungdalaskolan F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ljungdalaskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Trebackalånggatan 174

281 41 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 

 

Rektor

Joakim Ask

telefon: 0451-26 85 09


Biträdande rektor

Anncie Bagge Carlsson

Telefon: 0451-26 85 10


Skicka meddelande till

Ljungdalaskolan F-6

Logga in på

Login på Schoolsoft

Välkommen till Ljungdalaskolan!

En skola som välkomnar mångfald och som arbetar aktivt för att alla elever ska få en förståelse för alla män­niskors lika värde. På Ljungdalaskolan ska alla få bli sitt bästa!

Foto: Helene Johansson

Nytt läsår

Elever, personal och föräldrar ska känna sig välkomna till ett nytt spännande läsår på inom barn- och utbildningsförvaltningen Hässleholm - Ljungdalaskolan.

 

Vi fortsätter arbeta hårt för att göra skolan ytterligare något bättre för varje dag som går! Tillsammans med skolverket, förvaltningens utvecklingsavdelning och alla andra involverade ska vi se till att lyckas!


 

Om skolan

Ljungdalaskolans rektorsområde omfattar förskoleklass, årskurs 1-6, förberedelseklass och fritidshem. Skolans personal är organiserade i arbetsenheter och arbetslag för att på bästa sätt möta våra ca 250 elevers individuella lärande– och utvecklingsbehov varje skoldag.


Fritidshemmen erbjuder barnen en pedagogiskt stimulerande och utvecklande verksamhet före och efter skoldagen.


Ljungdalaskolan har ett välutrustat bibliotek där alla elever i årskurs 1-6 får möjlighet att låna både skönlitteratur och faktaböcker varje vecka.

 

Biblioteket används också flitigt vid olika temaarbeten.


Skolans elevhälsoteam består av rektor Joakim Ask, biträdande rektor Robert Liljeström, specialpedagog Jessica Ekberg, skolsköterska Lena Bergqvist, kurator Theres Espfors, skolpsykolog från centrala barn och elevstödsenheten och logoped från centrala barn och elevstödsenheten. Ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan är alltid under rektor men leds idag av biträdande rektor Robert Liljeström. Tillsammans med övrig personal verkar Elevhälsoteamet för att uppmärksamma och se till att våra elever får det stöd de behöver. Skolan ska vara ett tryggplats att vara på där det förebyggande och främjande arbetet är centralt!


Aktuellt

Ljungdalaskolans årskurs fem övar på att kunna rädda både sig själv och andra när olyckan är framme!!

 

Sidan uppdaterades 2020-04-20