Ljungdalaskolan F-6

Välkommen till Ljungdalaskolan!

En skola som välkomnar mångfald och som arbetar aktivt för att alla elever ska få en förståelse för alla män­niskors lika värde. På Ljungdalaskolan ska alla få bli sitt bästa!

Foto: Helene Johansson

Kontakt

Besöksadress: Trebackalånggatan 174, Hässleholm

Rektor Ola Axelsson

0451-26 85 09, e-post Ola Axelsson

Bitr. rektor Ann Svanström

0709-717040, e-post Ann Svanström


Skicka post till skolan


Logga in

 

Login på Schoolsoft

Om skolan

Ljungdalaskolan ingår i rektorsområde 6 tillsammans med Stoby skola. Ljungdalaskolan omfattar förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidshem.


På skolan finns ett välutrustat bibliotek där alla elever i årskurs 1-6 får möjlighet att låna både skönlitteratur och faktaböcker varje vecka.


Utemiljön

Vår skolgård har stora fria ytor som erbjuder en bra variation av lekmöjligheter. Här finns bland annat lekplatser med gungor och klätterställningar, fotbollsplan och basketplan. Strax intill skolan finns pulkabacke.


Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, specialpedagoger från både Ljungdalaskolan och Stoby skola, skolsköterska, kurator och skolpsykolog från Centrala barn- och elevstödsenheten. Tillsammans med övrig personal verkar Elevhälsoteamet för att uppmärksamma och se till att våra elever får det stöd de behöver. Skolan ska vara en trygg plats att vara på.


Info i Schoolsoft

All information samt pedagogiska planeringar läggs i Schoolsoft för elever och vårdnadshavare. I SchoolSoft gör du bland annat sjuk- och friskanmälan, ledighetsansökan och lägger in om schema på fritids. Du hittar även nyheter från skolan och från Hässleholms kommun, inplanerade aktiviteter och filer och länkar. Även uppgifter som man har i läxa kan läggas på Schoolsoft. Skriftlig individuell utvecklingsplan upprättas en gång per läsår. Utvecklingssamtal sker en gång per termin.

 

Samarbete

Ett gott samarbete med föräldrar till elever på Ljungdalaskolan är av största vikt för att kunna arbeta med hela individens utveckling.

Sidan uppdaterades