PULS-projekt

På Linnéskolan tror vi på och värderar fysisk aktivitet och hälsa, därför driver vi ett pulsprojekt i årskurs 7 - 9.

Fysisk aktivitet

Många forskningsstudier visar att fysisk aktivitet och pulshöjande träning förbättrar koncentrationsförmågan, stärker minnet, ökar kreativiteten, förbättrar inlärningsförmågan och förmågan att hantera stress och impulskontroll. Dessutom gör fysisk aktivitet oss pigga och glada och ger oss ett ökat välbefinnande. Med detta som bakgrund så startade vi på Linnéskolan 2016 ett pulsprojekt i årskurs 7-9.

 

Två pulspass

Klasserna har två pulspass på 30 minuter var utöver de två ordinarie idrottslektionerna. Vi använder oss utav pulsmätare så eleverna ser sin puls i realtid medan de utför pulshöjande aktiviteter. Målet är att de ska ligga på minst 70 % av sin maxpuls i minst 20 minuter, eftersom vi vet att det är det som ger positiva effekter.


Goda resultat

Med pulsprojektet vill vi skapa de bästa förutsättningarna för eleverna på Linnéskolan att nå goda resultat i alla ämnen samt skapa en lugn och trygg skolmiljö.


För att nå maximal effekt av ett pulsprojekt ska det dock understrykas att det är viktigt att elever och vårdnadshavare även tänker på andra viktiga faktorer som en bra kost och sömn.

Sidan uppdaterades