Linnéskolan F-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Linnéskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Röingegatan 55

281 36 Hässleholm

Sjukanmälan görs via SchoolSoftRektor

Carola Kranz

Telefon: 0451-26 84 68

Tf. biträdande rektor

Karin Thörnkvist

Telefon: 0451-26 85 47

Skicka meddelande

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elever med vårdnadshavare in till individuella utvecklingssamtal. Samtalen har sin utgångspunkt i elevens utveckling och mål.

 

Föräldraråd

Två gånger per termin bjuds vårdnadshavare in till Föräldrarådet. I Föräldrarådet träffar representanter för den pedagogiska personalen och skolledningen vårdnadshavare för att presentera arbetet på skolan och framtida aktiviteter. Frågor som är viktiga för verksamheten och kan ha betydelse för eleverna behandlas och vårdnadshavare ges möjlighet att påverka.

 

Kallelse och mötesanteckningar hittas på Schoolsoft.

Sidan uppdaterades 2019-02-13