Linnéskolan F-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Linnéskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Röingegatan 55

281 36 Hässleholm

Sjukanmälan görs via SchoolSoftRektor

Carola Kranz

Telefon: 0451-26 84 68

Tf. biträdande rektor

Karin Thörnkvist

Telefon: 0451-26 85 47

Skicka meddelande

Linnéskolan F-9, Hässleholm

Logga in på

Schoolsoftlogo

Välkommen till Linnéskolan!

Linnéskolan 7-9, Hässleholm

Foto: Monica Olsson

Om skolan

Linnéskolan, som byggdes 1961, var under flera decennier en välbekant gymnasieskola. Hösten 2016 blev Linnéskolan en F-9-skola. Idag går det drygt 420 elever fördelade i dubbel- och trippelparallella klasser. Det finns tre fritidshemsavdelningar och totalt ungefär 100 anställda.


Skolan, som ligger centralt i Hässleholm, har elever från världens alla hörn och den gemensamma målsättningen är att ALLA SKA FÅ BLI SITT BÄSTA JAG.


Så här arbetar vi

På Linnéskolan är internationalisering ett viktigt inslag i utbildningen och skolan samarbetar med flera olika länder. Genom ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer för både elever och personal ser skolan stora möjligheter för ömsesidig utveckling. Det finns mycket att vinna genom att möta andra kulturer och konfronteras med andra sätt att tänka.


Linnéskolan har även en hälsoinriktning genom det så kallade Puls-projektet. Effekterna av fysisk aktivitet visar sig gång på gång ha stora positiva framgångar på studieresultaten.


Aktuell information från skolan skickas till elever och vårdnadshavare via Schoolsoft. Kontakt samt sjukanmälan sköts även det via Schoolsoft.


Sidan uppdaterades 2020-03-05