Lejonskolans fritidshem

Sösdala fritidshem består av tre avdelningar på Lejonskolan.

Sösdala fritidshem, Sösdala

Foto: Monica Olsson

Kontakt

Besöksadress: Skolgatan, Sösdala

Stor-Klas 0451-26 71 72

Mitt-Klas 0451-26 71 80

Lill-Klas 0451-26 71 73

 

Skicka post till skolan

 

Om fritidshemmet

Lill-Klas Här går barn från årskurs 1 och 2

Mitt-Klas Här går barn från förskoleklassen

Stor-Klas Här går barn från åk 3-6


Våra mål

 • Att skapa en grupp där barnen trivs, känner trygghet och blir ansvarskännande
 • Att lära barnen utveckla sin empati och stärka deras självförtroende
 • Att ha roligt tillsammans som ger fina minnen
 • Att lära och upptäcka nya saker t ex inom bild och form, rörelse, naturupplevelser och teknik.


Så här arbetar vi

 • för att förebygga mobbning och skapa en god lek och lärmiljö
  All personal arbetar aktivt för att skapa en trygg miljö. Ingen ska känna sig orolig eller utanför gemenskapen. Personal från fritidshem och skola samarbetar för att skapa en bra lek och lärmiljö.
 • för att inspirera barnen till nyfikenhet, kreativitet och lärande
  Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barnet både gällande behov och arbetssätt. Vi utgår från målen för att varje barn ska utvecklas efter bästa förmåga. Vi arbetar för att ha en öppen och kontinuerlig kontakt med föräldrar.
 • för att barnen ska få inflytande över sin fritidsdag
  Barnen får vara med och bestämma i vissa aktiviteter. Vi stödjer och uppmuntrar barnen i deras fria lek då de lär sig att ta eget ansvar. Inflytandet på fritids ökar med barnens ålder.

Sidan uppdaterades