Föräldrasamverkan

Vi förväntar oss att föräldrar deltar aktivt i barnens skolarbete och att vi har en öppen, fortlöpande kontakt mellan hem och skola.

Sidan uppdaterades