Läredaskolan F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Läredaskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Dykens väg 2

281 39 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 

 

Rektor F-6

Rose-Marie Arvidsson

Telefon: 0451-26 84 79

Skicka meddelande till

Läredaskolan F-6

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till Läredaskolan - en mångkulturell skola!

Läredaskolan F-6

Läredaskolan F-6 / Foto: Rose-Marie Arvidsson


Så här arbetar vi

På Läredaskolan F-6 är ledorden "Trygghet, Trivsel och Studiero". Vi anser att förutsättningen för all kunskapsinhämtning är, att eleverna är trygga och trivs på skolan. Vi har styrda rastaktiviteter som erbjuder både noga valda pedagogiska lekar och aktiviteter samt ett stort utbud av material. Materialet ska främja de motoriska färdigheterna hos eleverna på ett lekfullt sätt.

 

Om skolan

Läredaskolan F-6 har en klass per årskurs, två fritidshemsavdelningar och en förskoleklass.

Sidan uppdaterades 2020-03-05