Läredaskolan 7-9

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Läredaskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Dykens väg 2

281 39 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 

 

Rektor

Anders Johannesson

Telefon: 0451-26 84 84

Skicka meddelande till

Läredaskolan 7-9

  • Ingen giltig användare vald.

Välkommen till Läredaskolan

På Läredaskolan 7-9 värderar vi trygghet, studiero och gemenskap högt. Vi är en skola med höga ambitioner och förväntningar, där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sina mål.

 

Vi tror även på en tät kontakt mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Vi satsar på små undervisningsgrupper för att säkerställa varje elevs möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån olika lärstilar.

 

Elevinflytande är för oss ett viktigt ledord, och eleverna medverkar i den pedagogiska planeringen av olika arbetsområden. I all undervisning använder vi ett formativt förhållningssätt, och vi arbetar kontinuerligt med att tydliggöra kunskapskrav och bedömning. Eleverna på Läredaskolan spelar en aktiv och medveten roll i sin egen kunskapsutveckling, vilket leder till goda resultat.

Sidan uppdaterades 2020-03-05