Läredaskolan F-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Läredaskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Dykens väg 2

281 39 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 

 

 

Rektor F-6

Rose-Marie Arvidsson

Telefon: 0451-26 84 79

Rektor 7-9

Anders Johannesson

Telefon: 0451-26 84 84

Skicka meddelande

Kontakter Läredaskolan 7-9

Kurator

Cim Engström

Telefon: 0451-26 84 85

Skicka meddelande till

Studie- och yrkesvägledare

Eva Nilsson

Telefon: 0451-26 84 88

Skicka meddelande till

Skolsköterska

Paula Hedberg Nilsson

Telefon: 0451-26 63 50

Skicka meddelande till

Specialpedagog

Gert Ekberg

Telefon: 0451-26 81 43

Skicka meddelande till

Sidan uppdaterades 2020-05-06 av Linda Färdig