Läredaskolan F-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Läredaskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Dykens väg 2

281 39 Hässleholm

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 

 

 

Rektor F-6

Rose-Marie Arvidsson

Telefon: 0451-26 84 79

Rektor 7-9

Anders Johannesson

Telefon: 0451-26 84 84

Skicka meddelande

Läredaskolan

Välkommen till Läredaskolan!

Läredaskolan F-9

Foto: Monica Olsson

Kontakt

Besöksadress: Dykens väg 2, Hässleholm

- Rektor F-6 Rose-Marie Arvidsson

0451-26 84 79, e-post Rose-Marie Arvidsson

- Rektor 7-9 Anders Johannesson

0451-26 84 84, e-post Anders Johannesson

Logga in

 

Schoolsoftlogo

Om skolan

Läredaskolan är en F-9 skola med cirka 400 elever. Det finns en rektor för år F till 6 och en för år 7 till 9. Läredaskolan F-6 har en klass per årskurs, två fritidshemsavdelningar och en förskoleklass.


Läredaskolan F-6

På Läredaskolan F-6 är ledorden "Trygghet, Trivsel och Studiero". Vi anser att förutsättningen för all kunskapsinhämtning är att eleverna är trygga och trivs på skolan.


Vi har styrda rastaktiviteter som erbjuder både noga valda pedagogiska lekar och aktiviteter samt ett stort utbud av material. Materialet ska främja de motoriska färdigheterna hos eleverna på ett lekfullt sätt.


Läredaskolan F 7-9

På Läredaskolan 7-9 värderar vi trygghet, studiero och gemenskap högt. Vi är en skola med höga ambitioner och förväntningar, där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sina mål.


Vi tror även på en tät kontakt mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Vi satsar på små undervisningsgrupper för att säkerställa varje elevs möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån olika lärstilar.


Elevinflytande är för oss ett viktigt ledord, och eleverna medverkar i den pedagogiska planeringen av olika arbetsområden. I all undervisning använder vi ett formativt förhållningssätt, och vi arbetar kontinuerligt med att tydliggöra kunskapskrav och bedömning. Eleverna på Läredaskolan spelar en aktiv och medveten roll i sin egen kunskapsutveckling, vilket leder till goda resultat.


Utemiljön

Skolan ligger i utkanten av Hässleholms centrum. Det är lätt att ta sig hit med buss eller tåg. Från järnvägsstationen är det en promenad på cirka 5-10 minuter.


Så här arbetar vi

Den lokala styrelsen har beslutat att Läredaskolans profilering ska vara "Motion och hälsa". Skolan har mer idrott och hälsa på schemat än vad timplanen säger.


Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Helén Clargården