Läredaskolans fritidshem

Välkommen till Läredaskolans fritidshem!

Läredaskolans fritidshem

Foto: Monica Olsson

Kontakt

Besöksadress: Dykens väg 2, Hässleholm

Gärdet 0451-26 81 35

Hasselkullen 0451-26 84 92

 

Skicka post till skolan

 

Logga in

 

Logga in på Schoolsoft

Om fritidshemmet

Läredaskolan har 2 fritidshemsavdelningar, Hasselkullen och Gärdet. På Hasselkullen, som ligger på skolans 2:a våning, går barn från förskoleklassen och årskurs 1. På Gärdet, som ligger i skolans källare, går elever från årskurs 2 till och med 6.


Fritidsverksamhetens öppettider är mellan 06:15 och 18:00. Verksamheten har gemensam öppning och stängning för alla barn på Hasselkullen.  

Bli sitt bästa

På Läredaskolans fritidshem arbetar vi utifrån Skolverkets läroplan och allmänna råd för fritidshemmen. Vi arbetar aktivt och medvetet med att elever ska få bli sitt eget bästa. De får lära sig att samspela med varandra, respektera och acceptera varandras likheter och olikheter och att alla barn är lika mycket värda. 

På fritidshemmet strävar vi efter att alla barn ska få stärka sin självkänsla. Det gör vi genom värdegrundsarbete. Alla elever ska få komma till tals och få säga sin åsikt. Vi vill ge eleverna goda förutsättningar att bli demokratiska medborgare. De ska få prova på olika saker och utmana sig själv. Fritidshemmet arbetar även med att öka elevernas ansvarskänsla.


Skapa och utforska

På fritids erbjuder vi skapande för att eleverna ska få utveckla sin finmotorik, kreativitet och fantasi. De får utforska sin närmiljö genom utflykter och på så sätt skapar de sig en lokal kännedom om miljön och de aktiviteter som erbjuds runt omkring.


Hälsa och rörelse

En dag i veckan besöker vi skolans idrottshall, där vi har planerade aktiviteter som främjar rörelse. Läredaskolan har en hälsoprofil som främjar ett aktivt liv med inriktning på hälsa och rörelse för bättre inlärning. Men fritids har även tillfällen för rekreation som till exempel massage eller avslappning.

Sidan uppdaterades