Läredaskolan F-6

Välkommen till Läredaskolan - med profil motion och hälsa

Läredaskolan F-6

Läredaskolan F-6 / Foto: Rose-Marie Arvidsson


Så här arbetar vi

På Läredaskolan F-6 är ledorden "Trygghet, Trivsel och Studiero". Vi anser att förutsättningen för all kunskapsinhämtning är, att eleverna är trygga och trivs på skolan. Vi har styrda rastaktiviteter som erbjuder både noga valda pedagogiska lekar och aktiviteter samt ett stort utbud av material. Materialet ska främja de motoriska färdigheterna hos eleverna på ett lekfullt sätt.


Om skolan

Läredaskolan F-6 har en klass per årskurs och två fritidshemsavdelningar.

Sidan uppdaterades