Föräldrasamverkan

Läredaskolan har en lokal styrelse som är sammansatt av vårdnadshavare, rektorer och personal.

Om föräldrasamverkan

Den lokala styrelsen har beslutat att Läredaskolans profilering ska vara, Motion och hälsa. Skolan har mer idrott och hälsa på schemat än vad timplanen säger.


Den lokala styrelsen bygger på politiska beslut i syfte att ge föräldrarna


  • Ett ökat reellt inflytande och ansvarstagande.
  • En verklig möjlighet att tillsammans med skolledning, anställda och elever utveckla skolan.
  • Möjlighet att påverka utvecklingen av den pedagogiska verksamheten utifrån egna erfarenheter, som motvikt till konkurrensen från andra skolformer.

    Den lokala styrelsen består av 11 deltagare. Åtta deltagare är ordinarie(fyra vårdnadshavare och fyra lärare) och tre är suppleanter. Vårdnadshavarna väljs genom demokratiska val.

    Arbetet bygger på en löpande dialog mellan alla intressenter såsom föräldrar, elever, lärare och skolledning och är inriktat på att förbättra de mest angelägna områdena.

    Styrelsen träffas normalt varje månad för att fatta beslut, planera och följa upp utvecklingen inom de givna områdena.

Sidan uppdaterades