Föräldrasamverkan

Föräldraråd


På Hästveda skola finns ett föräldraråd från förskoleklass till och med årskurs 9. Föräldrarådet fungerar som en informationslänk mellan skolledning och föräldrarepresentanter, F-9. Representanter till föräldrarådet utses från varje klass.


Föräldrarådet träffas cirka 3 gånger per termin.

Sidan uppdaterades