Hästveda skola F-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Hästveda skola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Hästveda skola

Östergatan 2

280 23 Hästveda

Telefon: 0451-26 70 00

 Rektor

Kristina Liljeström

Telefon: 0451-26 78 69

Biträdande rektor

Erika Grahn

Telefon: 0451-26 78 70

Skicka meddelande till

Föräldrasamverkan

Föräldraråd


På Hästveda skola finns ett föräldraråd från förskoleklass till och med årskurs 9. Föräldrarådet fungerar som en informationslänk mellan skolledning och föräldrarepresentanter, F-9. Representanter till föräldrarådet utses från varje klass.


Föräldrarådet träffas cirka 3 gånger per termin.

Sidan uppdaterades 2015-04-12