Kvalitetsutmärkelse för goda resultat

Bodil Tingvar Boo, rektor för T4 Montessori, mottog Barn- och utbildningsnämndens utmärkelse "Goda resultat" vid Hässleholms galakväll den 17 november 2017.

Motiveringen lyder:

” Barn- och utbildningsnämnden har utsett T4 Montessori till vinnare av utmärkelsen ’Goda resultat’ då skolan utgör ett gott föredöme i kommunen genom att uthålligt leverera kunskapsresultat i toppklass. Med utgångspunkt i elevernas behov erbjuds en lärmiljö som ger goda förutsättningar för alla elever att få bli sitt bästa, vilket deras positiva kunskapsutveckling är ett intyg på.”

 

Bodil Tingvar Boo säger:

- Grunden för dessa resultat är framför allt lärares men även övrig personals idoga arbete med kunskapsutveckling tillsammans med barnet/eleven från F-klass till årskurs 9, ja redan från förskolan. Att arbeta för lärmiljöer som ger eleven möjlighet att utvecklas kräver ett långsiktigt arbete där alla på skolan måste hjälpas åt i samma riktning. För oss är montessoripedagogiken stommen i vårt arbete och Maria Montessoris syn på barnet/eleven och undervisning är fortfarande aktuell. Jag tänker särskilt på vikten av rätt bemötande i relationen lärare-elev. Vi kämpar dagligen med att försöka skapa lärmiljöer för att eleverna ska kunna nå sina mål, att få bli sitt bästa!

 

Bodil Tingvar Boo avslutar med att säga:

- Att få en utmärkelse som denna, ger oss uppmärksamhet och uppmuntran i vårt dagliga arbete tillsammans med våra elever! Stort tack!

Sidan uppdaterades