Hässleholms Montessori fritidshem

Välkommen till Hässleholms Montessori fritidshem.

Om fritidshemmet

Hässleholms Montessori fritidshem består av tre avdelningar, Tornet för elever i år F-2

Trappan för elever i år F-2 och

Bågen för elever i åk 3-6.

Fritidshemmets lokaler finns på skolan, i nära anslutning till elevernas klassrum. Fritidshemmet samverkar med skolan genom samlad skoldag.

Så här arbetar vi

Precis som skolan arbetar vi utifrån Maria Montessoris tanke "Eleven i centrum".


Kursplanen för vår fritidspedagogiska verksamhet är att:

  • bygga och fördjupa relationer med andra barn och vuxna genom bl a olika samarbetsövningar, lära känna-lekar och grupparbeten,
  • med utgångspunkt i sig själv samverka med andra under demokratiska former såsom samlingar och fritidsråd,
  • kommunicera såväl språkligt som med andra uttrycksformer genom estetisk verksamhet som musik, skapande och drama,
  • ta initiativ och genomföra olika projekt, både pedagogstyrda och barnstyrda och såväl själv som med andra,
  • leva ett gott och hälsosamt liv genom att arbeta med rörelse och hälsa både utomhus och inomhus.


Målet med vårt arbete på fritids är att stödja barnens självständighet, trygghet och identitetsutveckling. Vi lär dem att ta ansvar för sina handlingar, att vara en bra kompis, att kunna klara av att lösa konflikter verbalt, att visa hänsyn och respekt för andra och att följa gemensamma regler.


Sidan uppdaterades