Hässleholms Montessoriskola F-9

Hässleholms Montessorigrundskola F-9 är finns på T4-skolan. Vår pedagogik grundar sig på Maria Montessoris tankar om barns lärande och utveckling.

T4 Montessori

Foto: Ellinor Gustavsson

Kontakt

Besöksadress: Norregatan 22, Hässleholm

Rektor Anette Adamsson

0451-26 72 50, e-post Anette Adamsson

 

Skicka post till skolan

 

Logga in

 

Logga in på Schoolsoft

Om skolan

För närvarande är vi cirka 280 elever, våra klasser är åldersintegrerade och vi arbetar med den röda tråden från förskoleklass till 9:an. Inom montessoriskolan finns också ett fritidshem.


Så här arbetar vi

Genom att pedagogerna har montessoriutbildning och arbetar efter samma pedagogik har vi en samsyn i hur vi möter eleven. Samverkan sker mellan fritids och skola under skoldagen och därefter erbjuder man olika aktiviteter. Vi strävar efter att vara auktoriserade enligt Svenska Montessoriförbundets kriterier.

Vi har fått pris för våra goda resultat Öppnas i nytt fönster.

 

Eleven i centrum

Vår pedagogik grundar sig på Maria Montessoris tankar om barns lärande och utveckling. Ur vår gemensamma värdegrund kan man läsa: ”Inom Hässleholms Montessori-grundskola arbetar vi utifrån Maria Montessoris tanke "Eleven i centrum".

Så här arbetar vi på Hässleholms Montessoriskola


Intresseanmälan

Kontakta rektor Anette Adamsson.

 

Sidan uppdaterades