Grönängskolan F-6

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Grönängskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Grönängskolan

Sonetorpsgatan 1

281 47 Hässleholm

 


Rektor

Agneta Nilsson

Telefon: 0451-26 79 09

Expedition

Lena Svensson

Telefon: 0451-26 85 27

Skicka meddelande till

Projekt

Entreprenöriellt lärande

Enligt läroplanen ska skolan bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Ett entreprenöriellt arbetssätt handlar om att träna på att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar också om att utveckla nyfikenhet, tillit till sig själv, kreativitet, fantasi och mod att våga ta sig an nya utmaningar. Likaså är det viktigt att träna på att samarbeta och att kommunicera. Centralt för detta arbetssätt är att det eleverna gör sätts i ett verklighetsanknutet sammanhang och att det är värdefullt för någon annan.


Under 2016/17 hade vi på Grönängskolan förmånen att driva ett projekt inom det entreprenöriella lärandet tack vare bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inom projektet arbetar vi med alla skolans elever samtidigt som vi fokuserar mest på elever som av olika anledningar behöver höja sin måluppfyllelse.


Syftet är bland annat att förbättra elevernas motivation för lärande och utveckla deras möjligheter att använda sina kunskaper i meningsfulla sammanhang och därmed nå längre.


Nättidning

Nu har Grönängsskolan startat en nättidning. Klicka på länken i menyn till vänster så kan du se nyheter och projekt som är på gång.

Kullekar

Kul lekar

Grön flagg

Sidan uppdaterades 2018-12-26