Nättidning/projekt

Välkommen att ta del av våra spännande projekt!

Nättidning

Läs Grönängsskolans nättidning! I den hittar du nyheter och information om projekt vi har på gång.

Grönängsskolans nättidning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt i entreprenöriellt lärande

På Grönängskolan hade vi förmånen att 2016/17 driva ett projekt inom det entreprenöriella lärandet, tack vare bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Inom projektet arbetade vi med alla skolans elever, Samtidigt fokuserade vi mest på elever som av olika anledningar behövede höja sin måluppfyllelse.

 

Enligt läroplanen ska skolan bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap. Ett entreprenöriellt arbetssätt handlar om att träna på att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar också om att utveckla nyfikenhet, tillit till sig själv, kreativitet, fantasi och mod att våga ta sig an nya utmaningar. Likaså är det viktigt att träna på att samarbeta och att kommunicera. Centralt för detta arbetssätt är att det eleverna gör sätts i ett verklighetsanknutet sammanhang och att det är värdefullt för någon annan.


Vi ville bland annat att förbättra elevernas motivation för lärande och utveckla deras möjligheter att använda sina kunskaper i meningsfulla sammanhang och därmed nå längre.

Sidan uppdaterades