Grönängsskolans fritidshem

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Grönängsskolans fritidshem

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Grönängsskolan

Sonetorpsgatan 1

281 47 Hässleholm

 

Våra avdelningar

Gläntan: 0451-26 85 96

Grönkullen: 0451-26 70 49

Mullvaden: 0451-26 85 28

Täppan: 0451-26 87 96

 

 

Rektor

Agneta Nilsson

Telefon: 0451-26 79 09

Skicka meddelande till 

  • Ingen giltig användare vald.

Täppan

  • Ingen giltig användare vald.

På Täppan går förskoleklassbarn upp till årskurs 3. I nuläget är ca 34 barn inskrivna

Stå på huvudet

Vi arbetar med delaktighet och demokrati i form av planeringsgrupper. Barnen planerar och röstar fram två aktiviteter/dagar i veckan. De får då möjlighet att prova olika saker, t.ex. gemensamma lekar, fritt val, skapande i olika former, besök i gympasal och i vår närmiljö, bjuda in barn från andra fritidsavdelningar (till lek och spel) m.m.


Vi pedagoger planerar annan tid i verksamheten. Vi arbetar mycket med likabehandlingsplanen (värdegrunden) och för en levande social gemenskap. Många gånger utgår vi från barnens intressen och önskningar. Varje dag har vi utevistelse och de har då möjlighet att leka med barn från andra avdelningar. Även besök för lek inne på andras avdelningar går bra.

Sidan uppdaterades 2018-12-27