Grönängsskolans fritidshem

Här vill vi vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Verksamheterna ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Grönängsskolan

Kontakt

Besöksadress: Sonnetorpsgatan 1, Hässleholm

Skicka post till skolan

 

Gläntan

0451-26 85 96/sms-nr 0709-81 85 96

E-post Maria Hising

E-post Yvonne Andersson

E-post Carina QuistGrönkullen

0451-26 70 49/sms-nr 0709-71 70 49

E-post Ronny Ljunggren


Täppan

0451-26 87 96/sms-nr 0709-81 87 96

E-post Kathe Lundkvist,

E-post Kamilla Johansson


Mullvaden

0451-26 85 28/sms-nr 0709-81 85 28

E-post Thomas Fredriksson,

E-post Marie Samevik

Logga in

 

Logga in på Schoolsoft

Våra fritidshem

På Grönängsskolan har vi fyra avdelningar.


Gläntan

På Gläntan går barn i förskoleklass och upp till årskurs 3. Här ärcirka 38 barn inskrivna.

Leken har stor betydelse, både ute och inne. Det barnen gör på fritids är planerat både av oss pedagoger och genom demokratiska beslut. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden, och det genomsyrar all verksamhet.


Grönkullen

På Grönkullen går förskoleklassbarn upp till årskurs 3. Här är cirka 38 barn inskrivna.

Vi på Grönkullens fritidshem arbetar mycket med tema och projekt, till exempel skaparveckor, värdegrund och likabehandling, samarbetslekar och gruppövningar samt elevinflytande med planeringsgrupper.


Barnens behov, intresse och idéer styr vår verksamhet och innehåll. Den fria leken och utevistelse sätts i daglig fokus. För oss är det viktigt att barnens tid på fritids känns trygg, rolig och stimulerande.


Mullvaden

På Mullvaden går de äldsta fritidsbarnen på skolan, från årskurs 3 och uppåt. Här är cirka 38 barn inskrivna.

Vår fritidslokal finns i gymnastikbyggnaden. Vi använder oss ofta av gympasalarna för diverse aktiviteter som dans, pingis, utklädning och bygglek med mera. Vi har en utemiljö som inbjuder till avkoppling, kreativitet och rörelse.


Vi lägger stor vikt vid eget ansvar och allas inflytande i verksamheten så att vi tillsammans skapar ett fritids som utstrålar glädje, trygghet och samhörighet.


Täppan

På Täppan går förskoleklassbarn upp till årskurs 3. Här är cirka 34 barn inskrivna.

Vi arbetar med delaktighet och demokrati i form av planeringsgrupper. Barnen planerar och röstar fram två aktiviteter/dagar i veckan. De får då möjlighet att prova olika saker, till exempel gemensamma lekar, fritt val, skapande i olika former, besök i gympasal och i vår närmiljö, bjuda in barn från andra fritidsavdelningar (till lek och spel) med mera.


Vi pedagoger planerar annan tid i verksamheten. Vi arbetar mycket med likabehandlingsplanen (värdegrunden) och för en levande social gemenskap. Många gånger utgår vi från barnens intressen och önskningar. Varje dag har vi utevistelse och de har då möjlighet att leka med barn från andra avdelningar. Även besök för lek inne på andras avdelningar går bra.

Utemiljön

Grönängsskolan och dess fritidshem ligger i anslutning till Hässleholmsgårdens grönområde, vilket utnyttjas med mycket utevistelse.


Så här arbetar vi

På Grönäng arbetar personalen på skola och fritids tillsammans, i samarbete med föräldrarna för att alla barn/elever ska får möjligheten att bli sitt bästa.

Sidan uppdaterades