Genrepedagogik

Vi satsar målmedvetet på läsning i alla årskurser, med fokus på själva lässtarten. Redan i förskoleklassen arbetar vi strukturerat för att lägga grunden till en god språklig medvetenhet.

Utvecklar eleverna

Genrepedagogik innebär att vi har ett arbetssätt som hjälper eleverna att upptäcka de språkliga mönster som skapar ett tydligare sammanhang i texten de läser.

Den genrepedagogiska modellen har visat sig leda till att eleverna utvecklar sitt skolspråk i allt högre grad vilket leder till att eleverna lättare tillägnar sig kunskaper, med hjälp av språket, i skolans alla ämnen.

Sidan uppdaterades