Föräldrasamverkan

Grönängsskolans föräldraråd består av vårdnadshavare från varje klass som träffar rektor och personalrepresentanter från skola och fritids några gånger per läsår.
Träffarna brukar börja klockan 18.30 och varar i ungefär en timme. Gruppen pratar om sådant som är gemensamt för alla klasser och rektor informerar om vad som är på gång i skolan. Exempel på saker som tagits upp är trafikfrågor, ordningsregler, personalfrågor m.m.

Miljöbild Grönängsskolan

Protokoll från 2018 och framåt finns i SchoolSoft.

Sidan uppdaterades