Grönängsskolan F-6

På Grönäng arbetar skolans och fritidshemmets personal tillsammans, i samarbete med föräldrarna, för att alla barn/elever ska få möjligheten att bli sitt bästa

Sommar på skolan

Kontakt

Besöksadress: Sonetorpsgatan 1, Hässleholm

Rektor Agneta Nilsson

0451-26 79 09, e-post Agneta Nilsson

 

Skicka post till skolan

 

Logga in

 

Schoolsoftlogo

Så här arbetar vi

Grönängsskolans pedagogiska helhetsidé har sin grund i våra nationella styrdokument, aktuell forskning samt egna erfarenheter och kompetenser. Varje årskurs har en egen verksamhetsplan att arbeta utifrån. Vi arbetar bland annat med pedagogiska planeringar, formativ bedömning samt genrepedagogik.


På Grönäng är värdegrundsarbetet viktigt. Vi arbetar förebyggande genom att bygga relationer, skapa trygghet och ett gott klimat. Vi har rastverksamhet och en väl fungerande elevhälsa bestående av specialpedagog, sjuksköterska, skolpsykolog, skollogoped, kurator, specialärare och rektor.


Om skolan

På Grönängsskolan tycker vi det är viktigt med aktiva barn och motorikträning och träning. Styrka/Balans ingår som extra idrottspass i elevernas skoldag. Rektorsområdets fritidspersonal är under förmiddagarna knutna till olika aktiviteter eller grupper.


På skolan finns även ett skolbibliotek.


Restaurang Grönäng med husmor i spetsen erbjuder en vällagad och varierad kost och vi satsar på att öka andelen ekologiskt utbud i matsalen. Det är en viktig byggsten för att lägga grunden till en sund inställning till mat och matsituationen.


På skolan finns också elevråd, matråd, trygghetsråd med representanter från elevhälsa, pedagoger och övrig personal och en referensgrupp med föräldrarepresentanter.

Utemiljön

Grönängsskolan ligger i anslutning till Hässleholmsgårdens grönområde, vilket utnyttjas med mycket utevistelse framför allt i F-3.

Läxhjälp

I direkt anslutning till elevens sista lektion för dagen så finns det läxhjälp att tillgå. I två timmar på måndagar och torsdagar tar vi emot elever.

Genrepedagogik

Hjälper eleverna att utveckla sitt skolspråk.

Läs mer om genrepedagogik

Gungor vid Grönängsskolan

Vi bygger en ny skola på Grönängen

I september 2023 får Grönängsskolan nyrenoverade lokaler. Hässleholms kommun bygger en ny skola för elever på Silviaskolan och en ny förskola samt bygger om och anpassar Grönängsskolan.

Läs mer om projektet Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades