Grönängsskolan F-6

På Grönäng arbetar skolans och fritidshemmets personal tillsammans, i samarbete med föräldrarna, för att alla barn/elever ska få möjligheten att bli sitt bästa.

Sommar på skolan

Kontakt

Besöksadress: Sonetorpsgatan 1, Hässleholm

Rektor Agneta Nilsson

0451-26 79 09, e-post Agneta Nilsson

Logga in

 

Schoolsoftlogo

Så här arbetar vi

Grönängsskolans pedagogiska helhetsidé har sin grund i våra nationella styrdokument, aktuell forskning samt egna erfarenheter och kompetenser. Varje årskurs har en egen verksamhetsplan att arbeta utifrån. Vi arbetar bland annat med pedagogiska planeringar, formativ bedömning samt genrepedagogik.


På Grönäng är värdegrundsarbetet viktigt. Vi arbetar förebyggande genom att bygga relationer, skapa trygghet och ett gott klimat. Vi har rastverksamhet och en väl fungerande elevhälsa bestående av personalrepresentant, specialpedagog, sjuksköterska, skolpsykolog, skollogoped och rektor.


Om skolan

Vi arbetar, dels i stor grupp men även i mindre grupper, för att möta barnen på bästa sätt. På Grönängsskolan tycker vi det är viktigt med aktiva barn och motorikträning och träning. Styrka/Balans ingår som extra idrottspass i elevernas skoldag. Rektorsområdets fritidspersonal är under förmiddagarna knutna till olika aktiviteter eller grupper.


För elever i behov av särskilt stöd finns resursteamet som arbetar tätt ihop med övriga pedagoger för att ge eleven det stöd den behöver.


På skolan finns ett skolbibliotek med Studion där eleverna kan komma för att arbeta på egen hand eller för att få extra hjälp.


Restaurang Grönäng med husmor i spetsen erbjuder en vällagad och varierad kost och vi satsar på att öka andelen ekologiskt utbud i matsalen. Det är en viktig byggsten för att lägga grunden till en sund inställning till mat och matsituationen.


På skolan finns också elevråd, matråd, biblioteksråd med representanter från de olika klasserna och en referensgrupp med föräldrarepresentanter.


Utemiljön

Grönängsskolan ligger i anslutning till Hässleholmsgårdens grönområde, vilket utnyttjas med mycket utevistelse framför allt i F-3.

Läxhjälp

I direkt anslutning till elevens sista lektion för dagen så finns det läxhjälp att tillgå. I en timme på tisdagar och torsdagar tar vi emot i studion (biblioteket).

Genrepedagogik

Hjälper eleverna att utveckla sitt skolspråk.

Information om genrepedagogik

Gungor

Skolgården

Lunchdags

Vi bygger en ny skola på Grönängen

I september 2023 får Grönängsskolan nyrenoverade lokaler. Hässleholms kommun bygger en ny skola för elever på Silviaskolan och en ny förskola samt bygger om och anpassar Grönängsskolan.

Läs mer om projektetlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades