Farstorps fritidshem

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Farstorps fritidshem

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Farstorps skola

Farstorp fritidshem/F-klass

280 23 Hästveda

Telefon: 0451-77 01 99Rektor

Kristina Liljeström

Telefon: 0451-26 78 69

Biträdande rektor

Erika Grahn

Telefon: 0451-26 78 70

Skicka meddelande till

Föräldrasamverkan

Hösten 1997 beslutades att Farstorp skulle gå ur Hem och Skola och bilda en egen förening, nämligen Farstorps Föräldraförening. Föreningen har sedan dess styrts av föräldrar som vill verka för förskola, skola och sina barns bästa. Föräldraföreningens uppdrag är att i största möjliga mån verka för att barn, personal och föräldrar ska ha en trivsam och utvecklande verksamhet. Föreningen är ideell.


Föreningen har idag ca 30 medlemsfamiljer där varje familj betalar en årlig avgift. Styrelsen sammanträder regelbundet under läsåret. Pengar som samlas in genom olika verksamheter betalar bl.a. barnens skolresor, lekredskap, familjedagar, föreläsningar, julfester, dansundervisning och keramikdagar. 


Sidan uppdaterades 2020-10-19