Föräldrasamverkan

Föräldraföreningens uppdrag är att i största möjliga mån verka för att barn, personal och föräldrar ska ha en trivsam och utvecklande verksamhet. Föreningen är ideell.

Hösten 1997 beslutades att Farstorp skulle gå ur Hem och Skola och bilda en egen förening, nämligen Farstorps Föräldraförening. Föreningen har sedan dess styrts av föräldrar som vill verka för förskola, skola och sina barns bästa.

 

Föreningen har idag ca 30 medlemsfamiljer där varje familj betalar en årlig avgift. Styrelsen sammanträder regelbundet under läsåret. Pengar som samlas in genom olika verksamheter betalar bl.a. barnens skolresor, lekredskap, familjedagar, föreläsningar, julfester, dansundervisning och keramikdagar. 

Sidan uppdaterades