Projekt

SMART: Kontrakt, uppmuntran, ungdomsdelaktighet, självkänsla och tobaksfri skoltid.

Skolsköterska Elisabeth "Bitte" Jacobsson har under många år varit en drivande kraft i SMART projektet på Bjärnums skola.

Riksförbundet SMART

arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella tidsbestämda kontrakt med ungdomar i årskurs 6-9 och med stöd av deras föräldrar. Konceptet bygger på frivillighet och medvetna bortval av oönskat beteende. Vi fokuserar på tobak och på tidiga alkoholdebuter

smart ungdom

Varje deltagande skola har möjlighet till att starta en lokal klubb via Smart Ungdom och en lokal styrelse av ungdomar utses.


Smart Ungdom arbetar för att

 • Använda kontraktsmetoden för att se till att barn och ungdomar inte ska bli sjuka och dö i förtid.
 • Hjälpa till att starta lokala klubbar för Smart Ungdom för de 30 000 ungdomar som skrivit kontrakt.
 • Anordna ungdomskonferenser, nationella och lokalt
  Inspirera ungdomar till engagemang i viktiga samhällsfrågor.
 • Ge ungdomar chansen att lära sig om demokrati- och föreningskunskap.
 • Arbeta emot utslagning, utsatthet och utanförskap.
 • Erbjuda alla medlemmar olika förmåner
 • Jobba för att ungdomar ska få chansen att påverka samhället mer.
 • Lions i Vittsjö stödjer projektet med 100 kr/% som har fullföljd sitt kontrakt vid skolårets slut. På Bjärnums skola fullföljer 95-98% av ungdomarna kontraktet.
 • Ge ungdomar chansen att lära sig om demokrati- och föreningskunskap.
 • Arbeta emot utslagning, utsatthet och utanförskap.
 • Erbjuda alla medlemmar olika förmåner
  Jobba för att ungdomar ska få chansen att påverka samhället mer

Lions Club Vittsjö-Bjärnum stödjer projektet med

100 kr/procent elever som har fullföljt sitt kontrakt vid skolårets slut. På Bjärnums skola fullföljer 95-98% av ungdomarna sina kontrakt. Varje vecka lottas två biobiljetter ut och 2 x 20 kronor till användning i skolan café. Alla ungdomar som skrivit kontrakt deltar i utlottningen.

Snapphanebygdens Sparbank uppmuntrar på flera sätt de elever, som skriver kontrakt. Sparbanken ger fina priser vid utlottningar inför jul- och sommarlov. Banken medverkar även i samband med en grundläggande utbildning i Ung Ekonomi för elever i årskurs 7 och med en fördjupningskurs i privatekonomi för årskurs 9.

Sidan uppdaterades