Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärnums skola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bjärnums skola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bjärnums skola

Boställsgatan 44

280 20 Bjärnum

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 


Rektor F-9

Susanne Sandqvist

Telefon: 0451-26 78 01

Biträdande rektor

Christel Jansson

Telefon: 0451-26 78 03

Skicka meddelande till

Projekt

SMART: Kontrakt, uppmuntran, ungdomsdelagtighet, självkänsla och tobaksfri skoltid.

Skolsköterska Elisabeth "Bitte" Jacobsson har under många år varit en drivande kraft i SMART projektet på Bjärnums skola.

Riksförbundet SMART

arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärk-ning och individuella tidsbestämda kontrakt med ungdomar i årskurs 6-9 och med stöd av deras föräldrar. Konceptet bygger på frivillighet och medvetna bortval av oönskat beteende. Vi fokuserar på tobak och på tidiga alkoholdebuter

smart ungdom

Varje deltagande skola har möjlighet till att starta en lokal klubb via Smart Ungdom och en lokal styrlese av undomar utses.


Smart Ungdom arbetar för att

 • Använda kontraktsmetoden för att se till att barn och ungdomar inte ska bli sjuka och dö i förtid.
 • Hjälpa till att starta lokala Smart Ungdom-klubbar för de 30 000 ungdomar som skrivit kontrakt.
 • Anordna ungdomskonferenser, nationella och lokalt
  Inspirera ungdomar till engagemang i viktiga samhällsfrågor.
 • Ge ungdomar chansen att lära sig om demokrati- och föreningskunskap.
 • Arbeta emot utslagning, utsatthet och utanförskap.
 • Erbjuda alla medlemmar olika förmåner
 • Jobba för att ungdomar ska få chansen att påverka samhället mer.
 • Lions i Vittsjö stödjar projektet med 100 kr/% som har fullföljd sitt kontrakt vid skolårets slut.På Bjärnums skola fullföljer 95-98% av ungdomarna kontraktet.
 • Ge ungdomar chansen att lära sig om demokrati- och föreningskunskap.
 • Arbeta emot utslagning, utsatthet och utanförskap.
 • Erbjuda alla medlemmar olika förmåner
  Jobba för att ungdomar ska få chansen att påverka samhället mer

Lions Club Vittsjö-Bjärnum stödjar projektet med

100 kr. pr. % som har fullföljd sitt kontrakt vid skolårets slut.

På Bjärnums skola fullföljer 95-98% av ungdomarna sina kontrakt.

Varje vekca lottas ut 2 biobiljetter och 2 x 20,- kr till användning i skolan café. Alla ungdomar som skrivit kontrakt deltar i utlottningen.

Mer information

Sidan uppdaterades 2018-04-10 av Raymond Klippström

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube