Kontakter Bjärnum skola

Lek på skolgården

Lek på skolgården

Skolledning

Rektor

Susanne Sandqvist
Telefon: 0451-26 78  01

Skicka meddelande till

Biträdande Rektor

Rose-Marie Wannong

Telefon: 0451-26 78 09

Skicka meddelande till 

Biträdande rektor

Maria Hall

Telefon: 0451-26 78 03

Skicka meddelande till

Specialpedagog

F-9

Christofer Svensson

Telefon: 0451-26 78 99

Skicka meddelande till 

7-9

Henrik Persson

Telefon: 0451-26 78 05

Skicka meddelande till

Elevhälsan

Kurator F-9 och Vittsjö

Christer Lindblad
Telefon: 0451-26 78  12

Skicka meddelande till

Kurator Bjärnum F-9 och Mala

Maria Svensson

Telefon: 0451-26 63 35
Skicka meddelande till 

Skolsköterska

Elisabeth (Bitte) Jacobsson
Telefon: 0451-26 78  11

Skicka meddelande till

Studie- och yrkesvägledare

Mattias Nilsson

Telefon: 0451-26 66 05

Skicka meddelande till

Skolbiblioteket

På Bjärnums skola ett gemensamt bibliotek för F-9, som man hittar i högstadiebyggnaden. Biblioteket används i undervisningen men håller även öppet för eleverna vissa raster. Emma Svensson har hand om biblioteket för eleverna.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning innebär att du ska få kunskap om utbildningsvägar, yrken och arbetsliv så att du kan ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

I årskurs 8 har du prao (praktisk arbetslivsorientering) under två veckor. Under praoperioden får du tillfälle att se hur det fungerar på en arbetsplats och se sambandet mellan studier och yrken. Ofta är praon den första kontakten du har med arbetslivet.


I årskurs 9 kommer din klass att få information om olika gymnasieprogram, hur du söker till gymnasieskolan, viktiga datum, regler och bestämmelser. Dessutom erbjuds du individuellt vägledningssamtal för att diskutera just dina frågor och funderingar. Föräldrar som önskar är välkomna att boka tid för att delta i samtalet. Det finns möjligheter att göra enskilda studiebesök på gymnasieskolans olika program för att du bättre ska bilda dig en uppfattning om programmet är något för dig.


Elever i åk 8 och 9 åker till Hässleholm för att besöka en gymnasiemässa. På kvällen kan du besöka mässan tillsammans med dina föräldrar. Gymnasieskolorna har öppet hus vid olika tidpunkter under läsåret. Dessa ger dig och dina föräldrar en möjlighet att ta del av skolornas verksamhet, träffa elever och lärare. Information om öppet hus hittar du oftast på respektive skolas hemsida. Det är viktigt att du tar del av all gymnasieinformation så att du gör ett väl genomtänkt gymnasieval.

Elevhälsa

Det finns ett elevhälsoteam runt F-6 och ett kring 7-9. Ledningen utgörs av rektor och, biträdande rektorer. Minst en gång per månad deltar också skolpsykolog och logoped. Elevhälsoteamen leds av skolledarna.

Sidan uppdaterades  av Linda Färdig