Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärnums skola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bjärnums skola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bjärnums skola

Boställsgatan 44

280 20 Bjärnum

Telefon: 0451-26 70 00 vx

 


Rektor F-9

Susanne Sandqvist

Telefon: 0451-26 78 01

Biträdande rektor

Christel Jansson

Telefon: 0451-26 78 03

Skicka meddelande till

Kontakter Bjärnum skola

Lek på skolgården

Lek på skolgården

Skolledning

Susanne Sandqvist

Rektor F-9

Susanne Sandqvist
Telefon: 0451-26 78  01

Skicka meddelande till

Elevhälsan

Susanne Sandqvist

Kurator F-9 & Vittsjö

Christer Lindblad
Telefon: 0451-26 78  12

Skicka meddelande till

Specialpedagog

F-6 & Mala

Christofer Svensson

Telefon: 0451-26 78 99

Skicka meddelande till 

7-9

Ann-Margreth Johansson

Telefon: 0451-26 78 05

Skicka meddelande till

 

Studie- och yrkesvägledare

Rose-Marie Wannong

Telefon: 0451-26 78 09

Skolledning

Biträdande Rektor F-9

Christel Jansson

Telefon: 0451-26 78 03

Skicka meddlande till 

Ledningsstöd
Rose-Marie Wannong

Daniel Svensson 


Elevhälsan

Kurator F-9 & Mala

Maria Svensson

Telefon: 0451-26 63 35
Skicka meddelande till 

Susanne Sandqvist

Skolsköterska

Elisabeth (Bitte) Jacobsson
Telefon: 0451-26 78  11

Skicka meddelande till

Skolbiblioteket

På Bjärnums skola ett gemensamt bibliotek för F-9, som man hittar i högstadiebyggnaden. Biblioteket används i undervisningen men håller även öppet för eleverna vissa raster. Emma Svensson och Viveka Amri Holmqvist har hand om biblioteket för eleverna.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning innebär att du ska få kunskap om utbildningsvägar, yrken och arbetsliv så att du kan ta ställning till frågor som rör den egna framtiden.

I årskurs 8 har du prao (praktisk arbetslivsorientering) en vecka. Under praoperioden får du tillfälle att se hur det fungerar på en arbetsplats och se sambandet mellan studier och yrken. Ofta är praon den första kontakten du har med arbetslivet.


I årskurs 9 kommer din klass att få information om olika gymnasieprogram, hur du söker till gymnasieskolan, viktiga datum, regler och bestämmelser. Dessutom erbjuds du individuellt vägledningssamtal för att diskutera just dina frågor och funderingar. Föräldrar som önskar är välkomna att boka tid för att delta i samtalet. Det finns möjligheter att göra enskilda studiebesök på gymnasieskolans olika program för att du bättre ska bilda dig en uppfattning om programmet är något för dig.


Elever i åk 8 och 9 åker till Hässleholm för att besöka en gymnasiemässa. På kvällen kan du besöka mässan tillsammans med dina föräldrar. Gymnasieskolorna har öppet hus vid olika tidpunkter under läsåret. Dessa ger dig och dina föräldrar en möjlighet att ta del av skolornas verksamhet, träffa elever och lärare. Information om öppet hus hittar du oftast på respektive skolas hemsida. Det är viktigt att du tar del av all gymnasieinformation så att du gör ett väl genomtänkt gymnasieval.

Elevhälsa

Det finns ett elevhälsoteam runt F-6 och ett kring 7-9. Ledningen utgörs av rektor, biträdande rektor samt ytterligare 50 % ledningsresurs fördelat på två personer. Minst en gång per månad deltar också skolpsykolog och logoped. Elevhälsoteamen leds av rektorana.

Sidan uppdaterades 2017-11-12 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube