Bjärnums fritidshem

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Bjärnums fritidshem

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Bjärnums skola

Boställsgatan 44

280 20 Bjärnum

Telefon: 0451-26 78 06 

Våra avdelningar

Falken: 0451-26 78 30

Uven: 0451-26 78 31

Örnen: 0451-26 78 29 

Rektor

Susanne Sandqvist

Telefon: 0451-26 78 01

Skicka meddelande till

Bjärnums fritidshem

Logga in på

Logga in på schoolsoft

Välkommen till Bjärnums fritidshem!

På Bjärnums fritidshem finns ungefär 130 barn inskrivna

Lekplats på Bjärnum skola och fritids

Lekplats på Bjärnum skola och fritids

Om fritidshemmet

Ett arbetslag jobbar med barnen före och efter skolan samt på loven. Bjärnums fritidshem är uppdelat på 4 olika avdelningar utifrån åldrar: Falken (F), Uven (1), Hackspetten (2), och Örnen (3-5).


Vi delar lokaler med skolan. Förskoleklasserna har samma lokal som på dagen medan övriga får lämna sitt klassrum och komma till mer fritidsanpassade lokaler efter skoldagen.


För fritidshemmet är den fria leken viktig, för i den utvecklar barnet sitt sociala samspel. Samtidigt finns vi vuxna till hands för att hjälpa barnen i den utvecklingen och också ge utrymme för att prova på nya saker. 


Ansökningsblanketter finns under Våra tjänster. 


Närmiljön

Fritidshemmen ligger på Bjärnums skola och barnen leker ute på skolgården.


Bjärnums simhall ligger inom skolområdet och gör det möjligt att bada ibland.


Vi har också nära till skog och natur.

Sidan uppdaterades 2018-12-28