Bjärnums fritidshem

Välkommen till Bjärnums fritidshem! På Bjärnums fritidshem finns ungefär 130 barn inskrivna.

Lekplats på Bjärnum skola och fritids

Lekplats på Bjärnum skola och fritids

Kontakt

Besöksadress: Boställsgatan 44, Bjärnum

Rektor Susanne Sandqvist

0451-26 78 01, e-post Susanne Sandqvist


Skicka post till skolan

Logga in

 

Logga in på schoolsoft

Om fritidshemmet

Ett arbetslag jobbar med barnen före och efter skolan samt på loven. Bjärnums fritidshem är uppdelat på 4 olika avdelningar utifrån åldrar: Falken (F-klass), Gladan (åk 1-2) och Örnen (från åk 3).


Vi delar lokaler med skolan. Förskoleklasserna har samma lokal som på dagen medan övriga får lämna sitt klassrum och komma till mer fritidsanpassade lokaler efter skoldagen.


För fritidshemmet är den fria leken viktig, för i den utvecklar barnet sitt sociala samspel. Samtidigt finns vi vuxna till hands för att hjälpa barnen i den utvecklingen och också ge utrymme för att prova på nya saker. 

Ansökningsblankett Bjärnums fritidshem 

 

Närmiljön

Fritidshemmen ligger på Bjärnums skola och barnen leker ute på skolgården. Bjärnums simhall ligger inom skolområdet och gör det möjligt att bada ibland. Vi har också nära till skog och natur.

Sidan uppdaterades