Bjärnums skola F-9

Välkommen till Bjärnums skola som ligger ca 13 km norr om  Hässleholm.

Bjärnums skola

Bjärnums skola

Kontakt

Besöksadress: Boställsgatan 44, Bjärnum

Rektor Susanne Sandqvist

0451-26 78 01, e-post Susanne Sandqvist

 

Skicka post till skolan

 

Logga in

 

Schoolsoft-logo
Besök Bjärnums skola på facebook

Besök Bjärnums skola

på Facebook


Om skolan

Bjärnums skola är en F-9 skola, som tillsammans med Mala skola utgör ett rektorsområde med en rektor och en biträdande rektor. Bjärnums skola har sammanlagt ca 500 elever, fördelade på klasserna F-9. Personalen är indelade i 5 arbetslag utifrån elevernas åldrar samt ett arbetslag på fritidshemmet.


Vi arbetar mycket med Vi-känsla och med att känna att vi är EN skola, där det finns möjligheter till samarbete över åldersgränserna, t ex. har vi ett gemensamt skolbibliotek.


Den gemensamma temadagen för samarbete på Alla hjärtans dag är årligt återkommande och mycket uppskattad.


På skolan finns ett stort engagemang för den enskilde eleven och ständigt pågående pedagogiska diskussioner för att hitta varierande undervisningsformer som passar både gruppen och var och en i gruppen


I skolan finns också ett fritidshem med fyra avdelningar.

Bjärnums fritidshem Öppnas i nytt fönster.

Bjärnum skola

Högstadiet

Skolan består av många byggnader där den äldsta är ifrån 1923 och nyaste ifrån 90-talet. Skolgården är stor och den är indelad för låg-, mellan- och högstadiet. Det finns lekplats, bandybana, basketbana med mera.


Bjärnums Simhall finns i anslutning till skolan och naturen med både skog och sjö finns på nära håll.


Samhället har ca 2600 invånare och det finns bibliotek, vårdcentral, tandläkare, frisörer, ICA, blomsteraffär, konditori och idrottsanläggningar.


Skolan ligger nära en station för Pågatåg och en busshållplats.


Bjärnums skola har sin egen Facebooksida där du kan följa oss i vardagen.

Bjärnum skola

Så här arbetar vi


I arbetslag

Verksamheten i årskurserna förskoleklass till och med årskurs tre består av en klass med tre pedagoger knutna till varje klass. Ett arbetslag, med Jennie Nicklasson som arbetslagsledare, har ansvar för hela F-3-verksamheten..

F-3:ans arbetslag nås på telefon 0451-26 78 25.


Verksamheten i årskurserna fyra till och med sex är idag tvåparallellig. Ett arbetslag, med Marianne Emanuelsson som arbetslagsledare, har huvudansvaret för hela 4-6-verksamheten.

4-6:ans arbetslag nås på 0451-26 78 26.


Årskurserna 7-9 är fördelade på 9 klasser. I verksamheten arbetar 23 pedagoger. Verksamheten är indelad i tre lärararbetslag där kompetens inom olika skolämnen finns representerade. Varje klass leds av två lärare som i denna funktion kallas mentorer.


Lärare i 7-9 har även undervisning i 3-6 och vi arbetar för att hitta samverkansformer över åldersgränserna för att eleverna ska känna sig trygga med alla åldrar på skolan.


Personligt mentorskap

Klasslärare /mentor är en viktig länk mellan skola och hem. De stöttar eleverna i deras kunskapsutveckling och sociala utveckling. I de lägre årskurserna är klassläraren den naturliga mentorn medan det i åk 7-9 finns två mentorer i varje klass. De kallar till föräldramöten, utvecklingssamtal och utarbetar den individuella utvecklingsplanen tillsammans med elev och föräldrar. 


Ge stöd

Extra stöd och hjälp ger vi på olika sätt till de elever som har särskilda behov.  Genom flexibla grupperingar i klassen ger fritidspedagoger, resurslärare och speciallärare samt specialpedagoger stöd och hjälp.    


Information och dokumentation

Schoolsoft är vårt kommunikationsverktyg, där föräldrar kan se läxor, veckobrev och planeringar. Dessutom är det här föräldrar kan följa elevernas utveckling via uppdateringar inför utvecklingssamtal, men även löpande. Sen berättar vi gärna på vår facebooksida när det händer saker, men information hittar du på School Soft.


Elevråd

Vi har tre olika elevråd på skolan, ett för f-3, ett för 4-6 och ett för 7-9. Någon gång per år träffas alla tre för att prata om gemensamma frågor. Rektorerna är med på elevrådsmötena.


Rastaktiviteter

4 dagar i veckan har varje grupp (F-3, 4-6 och 7-9) olika rastaktiviteter. Det är fritidspedagoger, lärare och skolvärdinnan som håller i aktiviteterna. Detta är ett utmärkt sätt att lära barnen umgås med andra än dem de brukar, och samtidigt få prova på olika saker. Ett plus blir också att det alltid finns något att göra på rasten. Det är ett uppskattat inslag för både barn och vuxna.

Bjärnum skola

Högstadiet

Sidan uppdaterades