Föräldrasamverkan

På Ballingslövs skola finns en föräldraförening. Föräldraföreningen i Ballingslöv styrs av föräldrar som vill verka för sina barns bästa i förskola och skola.

Föräldraföreningens uppdrag är att i största möjliga mån verka för att barn, personal och föräldrar ska ha en trivsam och utvecklande verksamhet. Föreningen är ideell och varje familj betalar en årlig avgift.


Pengar, som samlas in genom olika aktiviteter i förskola och skolklasser, ger ett ekonomiskt stöd, som kommer alla barn tillgodo vid exempelvis inköp av leksaker, utflykter, skolresor, skridskoåkning, badresor och julfest.


Sidan uppdaterades