Ballingslövs fritidshem

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Ballingslövs fritidshem

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Ballingslövs skola

Pl 2362 B

281 97 Ballingslöv

Telefon: 0451-312 73

Rektor


Telefon: 0451-26 78 70

Skicka meddelande till

Biträdande rektor

Kristina Liljeström

Telefon: 0451-26 78 69

Föräldrasamverkan

Föräldraföreningen i Ballingslöv styrs av föräldrar som vill verka för sina barns bästa i förskola och skola.


Föräldraföreningens uppdrag är att i största möjliga mån verka för att barn, personal och föräldrar ska ha en trivsam och utvecklande verksamhet. Föreningen är ideell och varje familj betalar en årlig avgift.


Pengar som samlas in genom olika aktiviteter i förskola och skolklasser ger ett ekonomiskt stöd som kommer alla barn tillgodo vid exempelvis inköp av leksaker, utflykter, skolresor, skridskoåkning, badresor och julfest. 


Sidan uppdaterades 2015-04-27