Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Silviaskolan F-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Silviaskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Mellankullagatan 7

281 49 Hässleholm

Telefon: 0451-26 84 32

 

 

Rektor/Förskolechef

Christian Örn

Telefon: 0451-26 84 33

Skicka meddelande till

 

Biträdande rektor/Biträdande förskolechef

Lotta Kurtsdotter

Telefon: 0451-26 65 32

 

Skicka meddelande till

Besök oss

Välkommen till vår skola!

Vi tar emot många besök under ett år. De är allt från elever med föräldrar som är intresserade av att börja på skolan till studiebesök av olika grupper.


​Regionala besöksdagar

Du som är vårdnadshavare till en 5- eller 6-åring med hörselnedsättning ges möjligheten att besöka våra verksamheter. Vi erbjuder två tillfällen under hösten respektive våren.


Vid besöken får du

 • visning av våra lokaler
 • information om det pedagogiska arbetet
 • träffa pedagoger och barn/elever på förskolan respektive skolan.


Om möjligt ser vi gärna att ert barns specialpedagog följer med vid besöket.


Besöksdagar

Under vårterminen 2019 kommer de två regionala besöksdagarna att rikta sig till blivande förskoleklassbarn och deras föräldrar. Barnen är med i barngruppen under förmiddagen, medan ni föräldrar har möjlighet att få information om vår skola, ställa frågor, guidas runt i lokalerna samt träffa andra föräldrar som är på besök. 


Besöksdagar våren 2019

torsdagen den 7 februari kl 8.30-10.30

torsdagen den 7 mars kl 8.30-10.30


Vid frågor och/eller anmälningar kontakta biträdande rektor Lotta Kurtsdotter senast en vecka före utsatt datum på 0451-26 65 32 eller e-post lotta.kurtsdotter@hassleholm.se. 


Elevbesök

Våra rutiner för besök inför en eventuell skolplacering på Silviaskolan är följande:

 1. Familjebesök
  Familjen besöker skolan och träffar rektor.
 2. Provdag
  Eleven med föräldrar besöker skolan och deltar i undervisningen under en dag.  
 3. Provvecka
  Eleven följer en klass under en vecka och åker skolskjuts från hemkommunen.  
 4. ​Ansökan lämnas in senast 15 mars.


Provdagar och besöksveckor bokas efter överenskommelse. Riktlinjer för skolplacering är att elev börjar vid läsårsstart, och att efter april månads utgång ska läsårets provbesök vara gjorda. Vi ser gärna att du är ute i god tid, så att det blir en välplanerad och lugn övergång till Silviaskolan.


Studiebesök

Silviaskolan tar varje år emot många studiebesök från personer och organisationer som är intresserade av skolans verksamhet. Vi visar och informerar gärna om vår skola. Emellanåt kan besökskön bli lång, och då ber vi dig att vänta av hänsyn och respekt mot/för den dagliga verksamheten för elever och personal.


Om du är intresserad av studiebesök kontakta:

Lotta Kurtsdotter, biträdande rektor

0451-26 65 32

eller

Christian Örn, rektor

0451 26 84 33


Sidan uppdaterades 2019-01-14 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun