Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Linnéskolan F-9

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Linnéskolan

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Röingegatan 55

281 36 Hässleholm

Sjukanmälan görs via SchoolSoft

 

 

Rektor F-9

Carola Kranz

Telefon: 0451-26 84 68

Biträdande rektor F-9

Ing-Marie Finér

Telefon: 0451-26 85 47

 

Föräldrasamverkan

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elever med vårdnadshavare in till individuella utvecklingssamtal. Samtalen har sin utgångspunkt i elevens utveckling och mål.

 

Föräldraråd

Två gånger per termin bjuds vårdnadshavare in till Föräldrarådet. I Föräldrarådet träffar representanter för den pedagogiska personalen och skolledningen vårdnadshavare för att presentera arbetet på skolan och framtida aktiviteter. Frågor som är viktiga för verksamheten och kan ha betydelse för eleverna behandlas och vårdnadshavare ges möjlighet att påverka.

 

Kallelse och mötesanteckningar hittas på Schoolsoft.

Sidan uppdaterades 2019-02-13 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun