Förskoleklass

I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Här möts två verksamheter, med både likheter och skillnader, en verksamhet som ur barnets perspektiv ger det bästa av två världar

Skolval för blivande förskoleklasselever

Alla vårdnadshavare till barn folkbokförda i Hässleholms kommun, som ska börja förskoleklass läsåret 2022/2023, gör ett aktivt skolval via vår e-tjänst.

Skolvalet för läsåret 2022/2023 stängde den 25 februari.

Så fungerar skolvalet inför förskoleklass


Sidan uppdaterades