Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Förskoleklass

  • Ingen giltig användare vald.

I förskoleklassen kan förskolans och skolans arbetssätt och metodik kombineras. Här möts två verksamheter, med både likheter och skillnader, och blir en tredje - en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar.

Erbjudande av plats

I början av året (det år ditt barn fyller sex år) får du som är vårdnadshavare ett erbjudande om plats i förskoleklass hem med posten. Ditt barn erbjuds en plats i förskoleklass på den kommunala grundskola som ditt barn hör till.


Val av annan grundskola

I mån av plats kan du få en annan kommunal grundskola än den ditt barn blivit erbjuden. Det är rektorn på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn. Tänk på att Hässleholms kommun inte ansvarar för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.


Omfattning

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året. Ditt barns plats i förskoleklass kostar ingenting. Förskoleklassens tider brukar oftast vara samma som grundskolans tider och ditt barn äter lunch på skolan.


Läs mer om förskoleklassen i vår broschyrPDF (pdf, 928 kB).

Sidan uppdaterades 2019-12-18