Förskoleklass

I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Här möts två verksamheter, med både likheter och skillnader, och blir en tredje - en verksamhet som ur barnets perspektiv ger det bästa av två världar.

Erbjudande av plats

I början av året år som ditt barn fyller sex år, får du som vårdnadshavare ett erbjudande om plats i förskoleklass hem med posten. Ditt barn erbjuds en plats i förskoleklass på den kommunala grundskola som barnet hör till.


Val av annan grundskola

Om du önskar, kan ditt barn i mån av plats, gå på annan kommunal grundskola än den som erbjudits. Det är rektorn på den skola du söker till, som fattar beslut om det finns plats.


Tänk på!

Hässleholms kommun ansvarar inte för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.


Omfattning

Förskoleklassen ska omfatta minst 525 timmar om året. Ditt barns plats i förskoleklass kostar ingenting. Förskoleklassens tider brukar oftast vara samma som grundskolans tider och ditt barn äter lunch på skolan.

Sidan uppdaterades