Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Elevinflytande

I styrdokumenten för förskolan och skolan står att barn och elever ska ha möjlighet till inflytande över sin utbildning. Den övergripande riktlinjen är att barn ska ha reellt inflytande över hur verksamheten utformas.

Elever på T4-skolan i Hässleholm

Foto: Sven Persson/swelo.se

Med ett reellt inflytande menas att alla barn och elever har möjlighet att delta och påverka i beslutsfattande.


Barn och elever som upplever reellt inflytande över verksamhetens och undervisningens innehåll och hur den utförs lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar.


Hur verksamhetens och undervisningen organiseras kan du läsa mer om på respektive förskolas, fritidshems och skolas webbplats.

Sidan uppdaterades 2015-05-12 av Monica Olsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun