Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång per termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal. Då kommer man gemensamt överens om hur eleven på bästa sätt kan utvecklas för att nå sina kunskapsmål och sociala mål, samt vilket stöd eleven behöver.

Skriftlig individuell utvecklingsplan

I årskurs 1 – 5 ska läraren en gång per läsår, vid ett av utvecklingssamtalen, ge omdömen i en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP).


I planen ska finnas

  • omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.
  • en sammanfattning av vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Sidan uppdaterades 2020-10-20 av Helén Clargården

  • Ingen giltig användare vald.