Betyg och bedömning

Alla lärare ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper och utvärdera undervisningen.

Betyg

Från och med årskurs 6 får alla elever terminsbetyg. Betygen visar hur eleven har uppnått de nationella kunskapskraven för varje ämne.


I kursplanerna finns en beskrivning över vilka kunskaper som krävs för varje ämne och betygssteg.


Betygsskalan är A, B, C, D och E, där A är högsta betyg och E lägsta betyg. Betyg för icke godkänt resultat är F.


När du slutar grundskolan får du ett slutbetyg. Med slutbetyget söker du till gymnasiet.


Utvecklingssamtal och IUP

Minst en gång per termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal.

Information om utvecklingssamtal och IUP

Sidan uppdaterades