Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms grundskolor och fritidshem ska alla bli sitt bästa.

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk från årskurs 1-9. Alla barn som är folkbokförda i Hässleholms kommun får automatiskt plats i en närliggande skola. Några av våra skolor har profiler.


Grundskolan ska ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.


Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för barn från 6 års ålder.

Utbildningen i förskoleklassen ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Vi arbetar bland annat med språk, matematiska begrepp, natur och skapande genom lekfulla former. Förskoleklassen kan beskrivas som en bro in i skolan.

 

Fritidshem

Fritidshem är en verksamhet som vänder sig till skolbarn från 6 års ålder fram tills det år barnet fyller 13. Fritidshemmen är ofta placerade i anslutning till grundskolan och tar emot barn före och efter skoldagen samt under loven.


Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska främja elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vanliga frågor
Ja, du har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen eller annan kommun i Skåne eller i fristående skola.
Om du önskar placering på annan skola för ditt barn inför läsåret 2016-2017 anmäler du detta senast den 15 mars. Du har rätt att välja skola även efter den 15 mars men en senare begäran ger sämre möjligheter till tidiga besked och en god planering. 
Inför förskoleklass får ni hem ett erbjudande om plats på skola utifrån närhetsprincipen. Du kan välja att tacka nej till erbjudandet och söka en annan skola. Här kan du läsa mer om hur du gör det.   Om du söker en fristående skola är det huvudmannen för den skolan som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.
Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i annan kommun. Eleven kan även få gå i en annan kommun utan särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.
Du hittar informationen under läsårstider och lov.
Flera av våra grundskolor har en särskild profil/inriktning. Läs mer om vilka inriktningar som finns på "Skolor med speciell inriktning eller profil".

Sidan uppdaterades 2020-04-28