Grundskola, förskoleklass och fritidshem

I Hässleholms grundskolor och fritidshem ska alla bli sitt bästa.

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9. Alla barn som är folkbokförda i Hässleholms kommun får automatiskt plats i en närliggande skola. Några av våra skolor har profiler.


Grundskolan ska ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.


Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk för barn från 6 års ålder.

Utbildningen i förskoleklassen ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Vi arbetar bland annat med språk, matematiska begrepp, natur och skapande genom lekfulla former. Förskoleklassen kan beskrivas som en bro in i skolan.

 

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass ska du välja grundskola.

Välj grundskola inför förskoleklass


Fritidshem

Fritidshem är en verksamhet som vänder sig till skolbarn från 6 års ålder fram tills det år barnet fyller 13. Fritidshemmen är ofta placerade i anslutning till grundskolan och tar emot barn före och efter skoldagen samt under loven.


Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska främja elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Sidan uppdaterades