Grundskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef för grundskolan

Anna Sjödin

Telefon: 0451-26 84 17

Skicka meddelande till

Grundskola, förskoleklass och fritidshem

  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms grundskolor och fritidshem ska alla bli sitt bästa!

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår. Förskoleklassen är obligatorisk för barn från 6 års ålder och är en egen skolform med mycket av skapande arbete och lek. För barn mellan 6 och 12 år erbjuds fritidshemsverksamhet på alla skolor.


Alla barn som är folkbokförda i Hässleholms kommun får automatiskt plats i en närliggande skola.

Vanliga frågor
Ja, du har rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen eller annan kommun i Skåne eller i fristående skola.
Om du önskar placering på annan skola för ditt barn inför läsåret 2016-2017 anmäler du detta senast den 15 mars. Du har rätt att välja skola även efter den 15 mars men en senare begäran ger sämre möjligheter till tidiga besked och en god planering. 
Kontakta rektor på den skola som du önskar, via mail eller telefon. Kontaktuppgifterna hittar du på skolornas egna webbplatser . Det går också bra att söka rektor via kommunens växel, telefon 0451-26 70 00. Du kan även göra en intresseanmälan , se val av annan grundskola. Om du söker en fristående skola är det huvudmannen för den skolan som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.
Eleven ska med hänsyn till sina personliga förhållanden ha särskilda skäl att få gå i en skolenhet i annan kommun. Eleven kan även få gå i en annan kommun utan särskilda skäl. Det är den mottagande kommunen som avgör om eleven ska få en plats på någon av deras skolenheter.
Du hittar informationen under läsårstider och lov.
Flera av våra grundskolor har en särskild profil/inriktning. Läs mer om vilka inriktningar som finns på "Skolor med speciell inriktning eller profil".

Sidan uppdaterades 2020-04-28