Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00


Förvaltningschef

Rolf Bengtsson, förvaltningschef

Telefon: 0451-26 84 83

GDPR kontaktperson

Linda Färdig, kommunikatör

Telefon: 0451-26 89 87

Skicka meddelande

Synpunkter och klagomål

Här finns information om hur du gör, om du vill lämna synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Det är barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för förskola och skola i Hässleholms kommun. Du når barn- och utbildningsnämnden via bun@hassleholm.se.

Dataskyddsombud

Hässleholms kommun har ett gemensamt dataskyddsombud, som har tillsynsansvar för förvaltningarnas hantering av personuppgifter. Dataskyddsombudet har även rapporteringsansvar till Datainspektionen vid personuppgiftsincidenter. Du når dataskyddsombudet, som även är informationssäkerhetsansvarig i Hässleholms kommun, på telefon 0451-26 65 42 och via e-post dataskyddsombud@hassleholm.se.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig först till den verksamhet som hanterar uppgifterna. Är du inte nöjd efter den kontakten kan du skicka dina synpunkter eller klagomål till bun@hassleholm.se. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende, har du möjlighet att skicka ett klagomål till dataskyddsombudet i Hässleholms kommun och därefter till Datainspektionen.

Sidan uppdaterades