Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Förvaltningschef

Eva Andersson

Telefon: 0451-26 77 31


Bitr förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83


Skicka meddelande till

Synpunkter och klagomål

Här finns information om hur du gör, om du vill lämna synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Det är barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig för förskola och skola i Hässleholms kommun. Barn- och utbildningsnämnden nås via bun@hassleholm.se.

Dataskyddsombud

Hässleholms kommun har ett gemensamt dataskyddsombud, som har tillsynsansvar för förvaltningarnas hantering av personuppgifter. Dataskyddsombudet har även rapporteringsansvar till Datainspektionen vid personuppgiftsincidenter. Calle Alm är dataskyddsombud och informationssäkerhetsansvarig i Hässleholms kommun. Han nås på telefon 0451-26 65 42 och via e-post dataskyddsombud@hassleholm.se.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till den verksamhet som hanterar uppgifterna. Är du inte nöjd efter den kontakten kan du skicka dina synpunkter eller klagomål till bun@hassleholm.se. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi hanterar ditt ärende, har du möjlighet att skicka ett klagomål till dataskyddsombudet i Hässleholms kommun och därefter till Datainspektionen.

 


Sidan uppdaterades 2018-09-08 av Gunvor Borre

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun