Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att begära att få ett registerutdrag, som visar vilka personuppgifter som finns om dig. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade. Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade och att begränsa vår användning av dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att få ett registerutdrag, som innehåller vilka personuppgifter som behandlas om dig i barn- och utbildningsförvaltningen. Är du vårdnadshavare till ett omyndigt barn kan du få registerutdrag med de personuppgifter som avser både dig själv och ditt barn. Du skickar en skriftlig begäran till bun@hassleholm.se.

 

Du har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter ska rättas eller kompletteras. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig och att begränsa bearbetningen av personuppgifter. Du vänder dig till den verksamhet som behandlar uppgifterna.

Rätt till radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Om personuppgifter behandlas olagligt har du rätt att få dem raderade. Vi raderar inte personuppgifter, som behandlas med stöd av allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse som rättslig grund. Du skickar in en skriftlig begäran till bun@hassleholm.se.


Återkalla ett samtycke

Du har rätt att återkalla ett samtycke när du vill genom att lämna in en ny samtyckesblankett. Samtycke avser i första hand behandling av bilder, ljudklipp och videofilmer i vissa fall.

Sidan uppdaterades