Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00


Förvaltningschef

Rolf Bengtsson, tf förvaltningschef

Telefon: 0451-26 84 83


Biträdande förvaltningschef

Rolf Bengtsson

Telefon: 0451-26 84 83


GDPR Barn- och utbildningsnämnden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Dataskyddsförordningen brukar förkortas GDPR (General Data Protection Regulation). Den gäller för alla EU:s medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka den enskildes personliga integritet vid behandling av personuppgifter. GDPR ersatte den svenska personuppgiftslagen, PUL.

Definition av personuppgift

Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgift alla typer av information, som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Några exempel på personuppgifter är namn, adress, e-postadress, mobilnummer, personnummer, användarnamn, lösenord, bilder och videoklipp.


Ändamål och rättslig grund

För att vi ska kunna handlägga ärenden samt bedriva och administrera vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter om bland annat vårdnadshavare, barn, elever och medarbetare.

Rättslig grundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för personuppgifter, som behandlas med stöd av skollagen och andra nationella och lokala styrdokument, är vanligen allmänt intresse. Det gäller bland annat hantering av personuppgifter, som behövs för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av vår verksamhet inom förskola och skola. Även fullgörande av rättslig förpliktelse och myndighetsutövning är i vissa fall rättsliga grunder inom förskola och skola. Hantering av bilder och videoklipp bygger vanligen på samtycke som rättslig grund, men om syftet är att informera om vår verksamhet, så kan allmänt intresse utgöra rättslig grund. Även fullgörande av avtal, som anställningsavtal och avtal med leverantörer av till exempel mat, IT-tjänster och läromedel, kan utgöra rättslig grund inom barn- och utbildningsförvaltningen.


Bevarande av personuppgifter

Personuppgifter lagras i enlighet med lagar och förordningar, som exempelvis skollagen. Det innebär att det finns personuppgifter som aldrig ska raderas. Två sådana exempel är betyg och vissa nationella prov, som ska sparas för alltid. Andra personuppgifter gallras vid inaktualitet enligt dokumenthanteringsplaner.


Sidan uppdaterades 2019-08-02 av Gunvor Borre