Kan mitt barn få plats på förskola, fritidshem eller familjedaghem?

Du som bor i kommunen och förvärvsarbetar eller studerar kan få plats för ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem. Barn mellan 1 och 5 år, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, har mot avgift rätt till 15 timmar per vecka i förskola.