Vad är förskola och vad är barnomsorg

Barnomsorg är ett samlingsbegrepp för förskola och familjedaghem (eller pedagogisk omsorg som det heter idag). Men förskolan är också en egen skolform med andra krav än pedagogisk omsorg.

Vad är förskola?

Förskolan är en egen skolform och styrs av en läroplan med mål och riktlinjer som ska följas. Det finns också krav på att det ska finnas högskoleutbildad personal. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande är centralt för verksamheten. Den ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. 

Förskolans läroplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem ingår. Familjedaghem är ett alternativ till förskola eller fritidshem och innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem.


Pedagogisk omsorg är till skillnad från förskola ingen skolform, vilket innebär att det finns skillnader i krav på verksamheternas styrning och krav på högskoleutbildad personal. Verksamheten regleras av Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk orsorg.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kommunal eller fristående verksamhet?

En förskola eller pedagogisk omsorg kan drivas i kommunal eller privat regi. Förskolor som bedrivs privat benämns som fristående förskolor enligt Skollagen. Barn- och utbildningsnämnden ska godkänna den fristående verksamheten. För att säkerställa kvaliteten genomför barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerlig tillsyn i de fristående verksamheterna.

Sidan uppdaterades