Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola och barnomsorg

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef

Christer Pettersson

Telefon: 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Vad är förskola och vad är barnomsorg?

  • Ingen giltig användare vald.

Barnomsorg är ett samlingsbegrepp för förskola och familjedaghem (eller pedagogisk omsorg som det heter idag). Men förskolan är också en egen skolform med andra krav än pedagogisk omsorg.

Vad är förskola?

Förskolan är en egen skolform och styrs av en läroplan (lpfö 98, reviderad 2010PDF (pdf, 4 MB)) med mål och riktlinjer som ska följas. Det finns också krav på att det ska finnas högskoleutbildad personal. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, lek och lärande är centralt för verksamheten. Den ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. 

 

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem ingår. Familjedaghem är ett alternativ till förskola eller fritidshem och innebär att en dagbarnvårdare tar emot ditt barn i sitt eget hem.

 

Pedagogisk omsorg är till skillnad från förskola ingen skolform, vilket innebär att det finns skillnader i krav på verksamheternas styrning och krav på högskoleutbildad personal. Verksamheten regleras av Skolverkets "Allmänna råd för pedagogisk omsorg".PDF (pdf, 222.3 kB)

 

Kommunal eller fristående verksamhet?

En förskola eller pedagogisk omsorg kan drivas i kommunal eller privat regi. Förskolor som bedrivs privat benämns som fristående förskolor enligt Skollagen. Barn- och utbildningsnämnden ska godkänna den fristående verksamheten. För att säkerställa kvaliteten genomför barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerlig tillsyn i de fristående verksamheterna.

Sidan uppdaterades 2016-06-28 av Monica Olsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun