Förskola och barnomsorg

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Verksamhetschef

Christer Pettersson

Telefon: 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Språkutveckling i förskolan

  • Ingen giltig användare vald.

Språk är roligt! Barn utvecklar ofta sin läsförmåga långt före skolstarten, men en förutsättning är att barnen får vistas i en miljö som möter barnen behov.

Hur kan förskolan bidra till barns språkutveckling?

Förskolans personal ska inte lära barn att läsa och skriva, men däremot väcka intresse för skriftspråket. 


Förskolans pedagoger har en viktig uppgift i att via lek, berättande, bildskapande och med hjälp av ny teknik bygga vidare på de kunskaper och erfarenheter som barnen redan har. Men även att öppna dörrar mot skriftspråkliga världar som många av barnen inte kommit i kontakt med.


Personalens dagliga samtal med barnen och sättet att prata på med barnen är grundläggande. I en språkutvecklande miljö visar personalen respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former, som till exempel skriftspråk, kroppsligt, dans, och bild. Vi påstår att våra förskolor har medvetna pedagoger och en  språkutvecklande miljö med material där barns olika språkliga aktiviteter får ta plats.


Språkutvecklare

I kommunen finns tre språk,- läs- och skrivutvecklare som arbetar för att stödja och stimulera ett språkutvecklande arbetssätt.

Vad kan du som förälder göra för att stimulera barnet? 

Att läsa högt och samtala mycket med barnet är grunden för kommunikation och språkutveckling. Börja att läsa tidigt med ditt barn. Redan innan barnet själv kan säga något lär det sig att lyssna.

Samtala med ditt barn

Samtala om vad som händer, vad som har hänt eller vad som ska hända. Reflektera tillsammans om vad ni har gjort och ställ frågor till ditt barn. På så sätt tränar sig ditt barn att sätta ord på sina tankar och samtidigt visar du att det ditt barn tänker och säger är viktigt.

 

Uppmuntra ditt barn att berätta

Stötta ditt barns berättande genom att ställa frågor som hjälper det framåt i berättelsen. Undvik att pressa barnet att berätta utan uppmuntra barnet när det har lust.

 

Läs, läs och läs för ditt barn

Gör högläsningen till en del av vardagen. Böcker ger kunskap och stimulerar fantasin. Dessutom finns det tid för förklaringar, frågor och diskussioner.

 

Fånga tillfället

När ditt barn visar intresse för symboler, bokstäver med mera, så uppmärksamma ditt barn på ett positivt sätt. Detta gör att ditt barn kanske vill fortsätta att göra mer.


Nya upplevelser och nya erfarenheter

Låt ditt barn vara med dig i vardagens sysslor och berätta vad du gör. Försök att ge ditt barn nya upplevelser. Det behöver inte vara något stort eller märkvärdigt.


Variera ditt språk

Använd olika ord för samma sak, för att berika språket och utveckla ditt barns ordförråd, till exempel vid promenader, genom att gå, traska eller spatsera.

Sidan uppdaterades 2019-06-17