Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förskola och barnomsorg

Postadress:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Receptionens öppettider

Måndag - Torsdag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.30

Fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

 

Verksamhetschef

Christer Pettersson

Telefon: 0451-26 84 74

Skicka meddelande till

Lämna/ändra schema

  • Ingen giltig användare vald.

Överenskommelse om barnets vistelsetid görs med hänsyn till arbets-, studie- och restid.

Vistelsetiden för barnet avtalas skriftligt, via ett schema, mellan vårdnadshavarna och verksamheten. Vårdnads-havarna är skyldiga att se till att överenskomna tider hålls.


Anmälan om minskad eller ökad omsorgstid ska göras till förskolan/fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen så snart som möjligt, men senast 14 dagar innan ändringen ska träda i kraft.

 

Blanketten ”Lämna/ändra schemaPDF (pdf, 90.7 kB)” finns att hämta på hassleholm.se under ”självservice”.

Sidan uppdaterades 2016-01-27 av Monica Olsson

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun