Lämna/ändra schema

Överenskommelse om barnets vistelsetid görs med hänsyn till arbets-, studie- och restid.

Schema för barnet

Vistelsetiden för barnet avtalas skriftligt, via ett schema, mellan vårdnadshavarna och verksamheten. Vårdnadshavarna är skyldiga att se till att överenskomna tider hålls.


Anmälan om minskad eller ökad omsorgstid ska göras till förskolan/fritidshemmet eller den pedagogiska omsorgen så snart som möjligt, men senast 14 dagar innan ändringen ska träda i kraft.

Lämna/ändra schema Pdf, 91 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 91 kB)

Sidan uppdaterades