Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vildmarkens förskola

Postadress

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Vildmarkens förskola

281 80 Hässleholm

Besöksadress

Skytteliden 3

281 36 Hässleholm

Telefon

Avdelning Solkatten, 0451-26 81 01

Avdelning Lysmasken, 0451-26 81 02

Avdelning Trollsländan, 0451-26 81 03

Köket, 0451-26 81 04Rektor

Ulrika Wahlqvist

Telefon: 0451-26 78 10

Specialpedagog

Anette Assarsson

Telefon 0451-26 63 01


Föräldrasamverkan

Vi värnar om ett förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi goda förutsättningar för barns utveckling och lärande.

Samtal och möten mellan förskolans personal och vårdnadshavare sker främst i den dagliga kontakten, men även föräldramöten, utvecklingssamtal och trivselkvällar är viktiga forum som möjliggör för vårdnadshavare att vara delaktiga i barnens utbildning.

 

Specialpedagogens arbete sker alltid i nära samverkan med barnets vårdnadshavare.

Lek i sandlådan - Vildmarkens förskola

Foto: Lenita Nilsson

Sidan uppdaterades 2019-02-16 av Gunvor Borre

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun